Witamy!

Do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego                        „Wyjątkowa Kraina” przyjmowane są dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  W miarę wolnych miejsc przyjmowane są także dzieci  z innymi niepełnosprawnościami. Do naszego przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2.5 lat na podstawie orzeczenia Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie opinii Poradni realizowane jest również Wczesne Wspomaganie Rozwoju, z którego mogą korzystać również dzieci spoza naszego przedszkola.

Nabór do naszego przedszkola trwa cały rok!

 


Pobyt dziecka w przedszkolu, wszystkie realizowane zajęcia oraz terapia są NIEODPŁATNE.

Kochani Rodzice, jeżeli macie wątpliwości dotyczące rozwoju Waszego dziecka, zapraszamy do Centrum Rehabilitacji i Terapii Dzieci- EgoSelect na  konsultacje z terapeutą Integracji Sensorycznej, psychologiem, logopedą, terapeutą A.Tomatisa, fizjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, surdo i tyflopedagogiem oraz terapeutą NDT Bobath. Więcej informacji na stronie: www.egoselect.com.pl

Zadzwoń i ustal termin konsultacji
tel.: 600 552 227,  667 932 520

 

Czytaj więcej

Terapia

W naszym przedszkolu dzieci poza realizacją podstawy programowej korzystają z dodatkowych zajęć terapeutycznych.

Aby proces terapii przebiegał prawidłowo zaraz po przyjęciu dziecka do przedszkola, nasz zespół specjalistów przeprowadza diagnozę funkcjonalną. Dzięki przeprowadzonej diagnozie dokładnie wiemy jakie są mocne strony dziecka, a w których obszarach widoczne są deficyty.

Na podstawie wyników diagnozy sporządzany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Po sporządzeniu programu do pracy, zespół spotyka się z rodzicami i dokładnie omawia planowaną terapię.

Postawione cele do realizacji w terapii dziecka są celami szczegółowymi, dzięki czemu rodzice dokładnie wiedzą nad czym pracujemy i wiedzą jakich efektów terapeutycznych mogą się spodziewać.

Czytaj więcej

Kontakt

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
„Wyjątkowa Kraina”

Adres:
Ul. Krakowska 15, Mikołów
Tel. +48 667-932-520

E-mail:  dyrekcja@wyjatkowakraina.pl  przedszkole@wyjatkowakraina.pl