O nas

wyjatkowa kraina o nasW Mikołowie stworzyliśmy Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Wyjątkowa Kraina”

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny„Wyjątkowa Kraina” swoją opieką i wsparciem obejmuje dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 2.5 lat na podstawie orzeczenia publicznej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą: niepełnosprawność sprzężona, autyzm lub Zespół Aspergera.

 

Dzieci, jak w każdym przedszkolu realizują obowiązkową podstawę programową wychowania przedszkolnego, która ma na celu przygotować dziecko do pójścia do szkoły. Nasze dzieci mają szczególne potrzeby rozwojowe i aby mogły w dalszej edukacji osiągać sukcesy prowadzone są następujące zajęcia:

Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzimy także zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w formie indywidualnej i grupowej, również dla dzieci spoza przedszkola WWR->

Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w małych grupach ( do 8 dzieci ), opiekę nad dziećmi w każdej grupie sprawuje zawsze nauczyciel-oligofrenopedagog oraz asystent nauczyciela. Często w grupie dzieci znajduje się również psycholog lub logopeda.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Karina Kocur, oligofrenopedagog z 10-cio letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Surdo i tyflopedagog, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju, terapeuta metody A.Tomatisa, absolwent Organizacji i Zarządzania Oświatą. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi, m. in: Stosowana Analiza Behawioralna, Integracja Sensoryczna, Makaton, Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna (AAC), R.R. W.Sherborne, Diagnoza Funkcjonalna PER-R i inne.

Nasz zespół tworzą:

Partnerzy:

 

EgoSelect
Akademia Terapeuty
Polskie Stowarzyszenie
Terapeutów Integracji
Sensorycznej
Grupa Wydawnicza
Harmonia
  Eureka
    Gabinet Psychologiczny
Stowarzyszenie
Na Rzecz Wspierania
Edukacji Dzieci i Młodzieży
“OMNIBUS”
top3 tlo-left Wydawnictwo Harmonia eureka 4.1 omnibus