Menu

O nas

wyjatkowa kraina o nasW Mikołowie stworzyliśmy Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Wyjątkowa Kraina”

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny„Wyjątkowa Kraina” swoją opieką i wsparciem obejmuje dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 2.5 lat na podstawie orzeczenia publicznej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą: niepełnosprawność sprzężona, autyzm lub Zespół Aspergera.

 • pobyt dziecka oraz udział w zajęciach i terapii jest nieodpłatny.
 • dzieci mają zapewnione odpłatne wyżywienie w formie cateringu uwzględniające indywidualne diety dzieci.

 

Dzieci, jak w każdym przedszkolu realizują obowiązkową podstawę programową wychowania przedszkolnego, która ma na celu przygotować dziecko do pójścia do szkoły. Nasze dzieci mają szczególne potrzeby rozwojowe i aby mogły w dalszej edukacji osiągać sukcesy prowadzone są następujące zajęcia:

 • zajęcia z psychologiem i logopedą
 • zajęcia z oligofrenopedagogiem, tyflo i surdopedagogiem
 • Integracja Sensoryczna i rehabilitacja
 • komunikacja wspomagająca (Makaton, PCS, piktogramy)
 • terapia A.Tomatisa
 • elementy terapii behawioralnej
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • hipoterapia

Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzimy także zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w formie indywidualnej i grupowej, również dla dzieci spoza przedszkola WWR->

Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w małych grupach ( do 8 dzieci ), opiekę nad dziećmi w każdej grupie sprawuje zawsze nauczyciel-oligofrenopedagog oraz asystent nauczyciela. Często w grupie dzieci znajduje się również psycholog lub logopeda.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Karina Kocur, oligofrenopedagog z 10-cio letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie. Surdo i tyflopedagog, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju, terapeuta metody A.Tomatisa, absolwent Organizacji i Zarządzania Oświatą. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi, m. in: Stosowana Analiza Behawioralna, Integracja Sensoryczna, Makaton, Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna (AAC), R.R. W.Sherborne, Diagnoza Funkcjonalna PER-R i inne.

Nasz zespół tworzą:

 • oligofrenopedagodzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • psycholog
 • logopeda
 • surdopedagog
 • tyflopedagog
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta Integracji Sensorycznej
 • terapeuci metody A.Tomatisa
 • muzykoterapeuta
 • dogoterapeuta
 • asystenci nauczyciela
 • specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Partnerzy:

 

EgoSelect
Akademia Terapeuty
Polskie Stowarzyszenie
Terapeutów Integracji
Sensorycznej
Grupa Wydawnicza
Harmonia
  Eureka
    Gabinet Psychologiczny
Stowarzyszenie
Na Rzecz Wspierania
Edukacji Dzieci i Młodzieży
“OMNIBUS”
top3 tlo-left Wydawnictwo Harmonia eureka 4.1 omnibus