O nas

O przedszkolu

W Mikołowie stworzyliśmy Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Wyjątkowa Kraina”

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny„Wyjątkowa Kraina” swoją opieką i wsparciem obejmuje dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 2.5 lat na podstawie orzeczenia publicznej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą: niepełnosprawność sprzężona, autyzm lub Zespół Aspergera.

Dzieci, jak w każdym przedszkolu realizują obowiązkową podstawę programową wychowania przedszkolnego, która ma na celu przygotować dziecko do pójścia do szkoły. Nasze dzieci mają szczególne potrzeby rozwojowe i aby mogły w dalszej edukacji osiągać sukcesy prowadzone są następujące zajęcia:

Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzimy także zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w formie indywidualnej i grupowej, również dla dzieci spoza przedszkola WWR->

Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w małych grupach ( do 8 dzieci ), opiekę nad dziećmi w każdej grupie sprawuje zawsze nauczyciel-oligofrenopedagog oraz asystent nauczyciela. Często w grupie dzieci znajduje się również psycholog lub logopeda.

a

b

z

Dyrektor Przedszkola

mgr Karina Kocur

4

g

3

h

Dyrektorem Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego “Wyjątkowa Kraina” jest mgr Karina Kocur, to oligofrenopedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi autystycznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie, surdopedagog, tyflopedagog, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju, terapeuta metody A.Tomatisa, absolwentka Organizacji i Zarządzania Oświatą.

Certyfikowany diagnosta STAT i ADOS-2. Provider Neuroflow.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi, m. in: Stosowana Analiza Behawioralna, Integracja Sensoryczna, Makaton, Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna (AAC), R.R. W.Sherborne, Diagnoza Funkcjonalna i inne.

Zespół

Nasz Zespół tworzą specjaliści:

oligofrenopedagodzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego, psycholog, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuci metody A.Tomatisa, muzykoterapeuta, dogoterapeuta, asystenci nauczyciela, specjaliści Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Zajęcia terapeutyczne dostosowywane są do potrzeb każdego dziecka.

Terapia, zajęcia edukacyjne oraz pobyt dziecka w przedszkolu są nieodpłatne.
Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego trwa cały rok.

W godzinach popołudniowych realizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka, także dla tych dzieci, które nie uczęszczają do naszego przedszkola.

Nasi partnerzy