Menu

Strefa rodzica

two arms of lovers and young daughter„Vademecum Rodzica” powstało w naszym przedszkolu jako odpowiedź na potrzeby rodziców naszych dzieci. Często opowiadali nam, że brakuje im miejsca, przestrzeni, gdzie mogą się spotkać, porozmawiać, podzielić problemami, zadać pytanie, czy poszukać informacji na nurtujące ich problemy.

„Vademecum” jest takim właśnie miejscem.

Spotkania odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu pod okiem doświadczonego terapeuty. Tematy merytoryczne zawsze prowadzi specjalista z danej dziedziny.
Na „Vademecum” rodzice rozmawiają i dyskutują na różne tematy związane z niepełnosprawnością ich dzieci, tego jak są postrzegani w środowisku, szukają rozwiązań problemów dnia codziennego, przekazują sobie własne doświadczenia i pomysły. Zawsze jest jakiś temat przewodni spotkania, ale to grupa decyduje jakie zagadnienie jest dla nich w danej sytuacji najważniejsze, o czym chcą rozmawiać i jakie sytuacje przedyskutować.

Tematami spotkań były już:

•    „Integracja rodziców dzieci z Wyjątkowej Krainy”
•    „Moje dziecko- ja jako dziecko- rodzina jako system”
•    „Autyzm, niepełnosprawność ruchowa- zasoby i deficyty”
•    „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”
•    „Co nam daje grupa, co nam daje przedszkole”
•    „Rola żywienia jako wzmocnienie terapii dzieci z niepełnosprawnością”

Poza zajęciami grupowymi rodzice mogą skorzystać także ze spotkań indywidualnych, gdzie poruszane są tematy, o których nie każdy chce, lub potrafi rozmawiać na forum grupy. Daje to rodzicom większe poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość skorzystania z indywidualnie dopasowanych rozwiązań.
Rodzice w czasie ‘Vademecum” integrują się, poznają siebie nawzajem, zaczynają rozumieć, że nie są sami ze swoimi problemami, że mogą liczyć na innych w każdej, nawet trudnej sytuacji. Bycie razem jest dla nich największą wartością i daje ogromną siłę i poczucie bezpieczeństwa.