Menu

Centrum Rehabilitacji Diagnozy i Terapii Dziecka

W Mikołowie i w Żorach działa Centrum Rehabilitacji Diagnozy i Terapii Dziecka EgoSelect  (www.egoselect.com.pl)
Centrum EgoSelect powstało w odpowiedzi na potrzeby rodziców, którzy niepokoją się rozwojem swojego dziecka.

Specjaliści pracujący w Centrum to ludzie z dużym doświadczeniem zarówno diagnostycznym jak i terapeutycznym.

Specjalizujemy się w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Prowadzimy:

  • rehabilitację dzieci metodą NDT Bobath,
  • diagnozę i terapię psychologiczną i logopedyczną,
  • EEG Biofeedback, HEG Biofeedback,
  • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej, w tym SI wg Ayres,
  • trening uwagi słuchowej A. Tomatisa ( Mozart- Brain- Lab, St-Truiden Belgia),
  • i inne.