Menu

Projekt “Gramy Razem”

Z przyjemnością informujemy, że dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Wyjątkowa Kraina” w Mikołowie we współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach zrealizował projekt “Gramy razem” – edukacja muzyczna i muzykoterapia we wspomaganiu rozwoju i integracji społecznej. Projekt polegał na zaangażowaniu dzieci w aktywne formy muzykowania. Składał się z trzech elementów, opisanych poniżej.

1. Podopieczni śląskich placówek wspierających funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami (TPP„Wyjątkowa Kraina” w Mikołowie, Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczy w Tychach oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w Katowicach) uczestniczyli w odpowiednio zaplanowanych koncertach odbywających się w poszczególnych instytucjach oraz zorganizowanych dla nich warsztatach muzykoterapeutycznych prowadzonych w Akademii. Oferta koncertowo-warsztatowa skonstruowana została przez artystów muzyków i muzykoterapeutów, dzięki czemu działania były maksymalnie dopasowane do potrzeb i możliwości młodych odbiorców pozostając jednocześnie na najwyższym poziomie artystycznym.

2. Uczestnicy spotkań warsztatowych przygotowali wspólne nagranie płyty z repertuarem bożonarodzeniowym.

3. Rodzice, opiekunowie i nauczycieli dzieci zostali zaproszeni na warsztaty, podczas których zostały im przedstawione możliwości korzystania z muzyki w bezpośrednim kontakcie z dziećmi w środowisku wychowawczym i szkolnym jak i szerzej – prezentacja oferty Akademii dostępnej dla wszystkich zainteresowanych. Koncerty i warsztaty cieszą się ogromnym powodzeniem u dzieciaków! Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Struktura360-KulturaDostepna-lifting-LOGO-APLA-czarna                 mkidn_01_cmyk