Menu

Terapia

 

therapyW naszym przedszkolu dzieci poza realizacją podstawy programowej korzystają z dodatkowych zajęć terapeutycznych.
Aby proces terapii przebiegał prawidłowo zaraz po przyjęciu dziecka do przedszkola, nasz zespół specjalistów przeprowadza diagnozę funkcjonalną. Dzięki przeprowadzonej diagnozie dokładnie wiemy jakie są mocne strony dziecka, a w których obszarach widoczne są deficyty. Na podstawie wyników diagnozy sporządzany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Po sporządzeniu programu do pracy, zespół spotyka się z rodzicami i dokładnie omawia planowaną terapię.

Postawione cele do realizacji w terapii dziecka są celami szczegółowymi, dzięki czemu rodzice dokładnie wiedzą nad czym pracujemy i wiedzą jakich efektów terapeutycznych mogą się spodziewać.

 

 

 

W pracy z dzieckiem nasi terapeuci wykorzystują szereg różnorodnych metod, między innymi:

 • Komunikację wspomagającą i alternatywną (PCS-y i MAKATON)
 • Terapię A. Tomatisa
 • Elementy terapii behawioralnej
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Program aktywności Knillów
 • Stymulację polisensoryczną (Poranny Krąg, zabawa żywiołami)
 • Integrację Sensoryczną
 • Kinesiology Taping
 • Symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania
 • Elementy Stymulacji Seryjnych Powtórzeń (SSP)
 • Terapię ręki
 • Elementy biblioterapii i bajkoterapii
 • Pedagogikę zabawy