Terapia

W naszym przedszkolu dzieci poza realizacją podstawy programowej korzystają z dodatkowych zajęć terapeutycznych.
Aby proces terapii przebiegał prawidłowo zaraz po przyjęciu dziecka do przedszkola, nasz zespół specjalistów przeprowadza diagnozę funkcjonalną. Dzięki przeprowadzonej diagnozie dokładnie wiemy jakie są mocne strony dziecka, a w których obszarach widoczne są deficyty. Na podstawie wyników diagnozy sporządzany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Po sporządzeniu programu do pracy, zespół spotyka się z rodzicami i dokładnie omawia planowaną terapię.

Postawione cele do realizacji w terapii dziecka są celami szczegółowymi, dzięki czemu rodzice dokładnie wiedzą nad czym pracujemy i wiedzą jakich efektów terapeutycznych mogą się spodziewać.