Komunikacja wspomagająca (AAC) i Makaton

„AAC jest moim mostem do świata i oknem dla świata, przez które mogą zobaczyć mnie prawdziwego. Pomogło mi przejść od frustracji do komunikacji i od izolacji do relacji z innymi. AAC dało mi narzędzia do samodzielnego życia, uczestniczenia w społeczeństwie i przyczynia się do życia z innymi jako mąż, nauczyciel, przyjaciel.” Chris Klein

Istnieje możliwość terapii dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Co to jest AAC?

AAC (augmentative and alternative communications) czyli komunikacja alternatywna i wspomagająca to obszar działania praktyki pedagogicznej oraz klinicznej, który ma na celu kompensowanie trudności w porozumiewaniu się. Dotyczy to zarówno odbierania jak i nadawania komunikatów.

Komunikację alternatywną stosuje się, gdy dana osoba z różnych względów nie może porozumiewać się z otoczeniem za pomocą mowy. Jak sugeruje nazwa wprowadzona zostaje alternatywa w postaci znaków manualnych lub graficznych dostosowana do możliwości i potrzeb użytkownika.  Komunikacja wspomagająca natomiast wprowadzana jest u osób u których mowa jest niezrozumiała dla otoczenia i stanowi dla użytkownika trudność w efektywnym porozumiewaniu się. Aby była ona przyjemna i użytkownik nie tracił motywacji do podejmowania dalszych prób wprowadza się elementy, które mają na celu wzmacniać i uzupełniać komunikaty werbalne oraz wspierać w dalszym rozwoju mowy.

Nadrzędnym celem wykorzystywania metod AAC jest budowanie tożsamości człowieka, który ma trudności z porozumiewaniem się z otoczeniem w sposób werbalny, a co za tym idzie budowania jego autonomii i niezależności. To dzięki wykorzystaniu tych metod, budujemy u naszych dzieciaków poczucie posiadania wyboru, bycia decyzyjnym, a także wspomagamy budowanie relacji z innymi podtrzymując ich wewnętrzną motywację do kolejnych działań.

Wykorzystywane metody

Metody i techniki są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Na jakość komunikacji oraz jej sposób ma wpływ wiele czynników. Wśród nich istotną rolę odgrywają partnerzy komunikacyjni, którzy powinni być przygotowani do pełnienia tej roli.

content-image-pencil-writes-alphabets

 W zależności od możliwości psychofizycznych dzieci staramy się, aby komunikacja była jak najbardziej do nich dostosowana. Wprowadzamy komunikację opartą na wzroku (wskazywanie, praca na narzędziu E-tran), na wskazywaniu lub podawaniu symboli obrazkowych, na syntezatorach mowy oraz na gestykulacji.

W naszej placówce wykorzystujemy Program Językowy MAKATON oraz symbole PCS.

MAKATON

MAKATON – sposób komunikacji AAC, który stanowi system więc uporządkowaną logicznie spójną strukturę znaków (zarówno manualnych jak i graficznych) stosowanych symultanicznie (wraz z mową). Znaki Makatonu podobnie jak inne formy AAC pełnią funkcję wspomagającą lub alternatywną. Dlatego też, wspierają, uzupełniają i rehabilitują one mowę werbalną, a nie hamują jej rozwoju. Znaków i mowy użytkownik uczy się jednocześnie, gdyż każdemu gestowi czy symbolowi towarzyszy prawidłowo wypowiadane słowo. Gdy mowa zaczyna się rozwijać, gesty są stopniowo wycofywane.

Symbole PCS

PCS – Picture Communications Symbols – to system symboli obrazkowych, które mają na celu umożliwienie komunikacji osobom niemówiącym oraz osobom mającym trudności z mową werbalną. To zbiór prostych rysunków, które oznaczają podstawowe słowa, niezbędne do codziennej komunikacji. Ilustracje mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe i przedstawiać pojedyncze słowa, zdania, a także zwroty wykorzystywane w sytuacjach społecznych. Wraz z rozwojem ich znajomości u dziecka wprowadza się książki komunikacyjne, które stanowią bazę rozmowy i są rozwijane wraz z jego kolejnymi potrzebami.