Plastyka Sensoryczna

Plastyka Sensoryczna to metoda, która angażuje wiele zmysłów i szeroko wpływa na rozwój dzieci

Istnieje możliwość prowadzenia terapii plastyki sensorycznej dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Poprzez zabawę stymulujemy kilka zmysłów jednocześnie, np. dotykowy, wzrokowy, węchowy, słuchowy, smakowy, proprioceptywny. Możliwości jest wiele i tak naprawdę ograniczeniem jest  tylko wyobraźnia. A i wyobraźnia dzieci podczas zajęć jest mocno stymulowana, ponieważ dzieci potrafią znaleźć zaskakujące zastosowanie dla materiałów, którymi się bawią. Podczas zajęć mózg „karmiony” jest wieloma bodźcami, powstaje wiele połączeń i szlaków nerwowych, które w przyszłości będą procentowały w innych obszarach rozwoju. Najważniejsze jednak jest to, że rozwój przebiega podczas wspaniałej zabawy. Sensoplastyka wspomaga również budowanie schematu własnego ciała i przestrzeni; jest metodą, która, rozwija ruchowo, poli sensorycznie, wspiera samodzielność, sprawczość w działaniu, pośrednio wpływa na rozwój mowy (poprzez bliskość ośrodków mowy i dotykowych w mózgu)., umożliwia regulację układu nerwowego, wyrażenie emocji.

Podczas zajęć wykorzystujemy materiały naturalne, barwniki bezpieczne dla dzieci, bardzo często czerpiemy inspirację z kuchni czy z natury. Sensoplastyka to mnogość barw, faktur, struktur, wzorów, zapachów, smaków, dźwięków. Przede wszystkim to wspaniała przestrzeń i forma do wspólnej zabawy i uwolnienia naturalnej ekspresji dziecka.