Menu

Terapia A.Tomatisa

W Terapeutycznym Punkcje Przedszkolnym “Wyjątkowa Kraina” rozpoczęliśmy terapię A.Tomatisa dla naszych dzieciaków.

Terapia Tomatisa – terapia oparta na założeniach metody prof. Alfreda Tomatisa, francuskiego otolaryngologa, którego interesowały szczególnie zależności pomiędzy słuchem, głosem, mową i językiem. W oparciu o swoje badania Tomatis stworzył trzy prawa mówiące o tym, że głos zawiera w sobie tylko te częstotliwości, które słyszy ucho. Jeżeli dokona się zmiana w sposobie słyszenia, zmieni się także głos. Trening słuchowy, pozwalający słyszeć brakujące częstotliwości, prowadzi do trwałych zmian w jakości słuchania, a co za tym idzie również w głosie.

Trening uwagi słuchowej A. Tomatisa polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanej muzyki, w której akcentowane są wysokie lub niskie częstotliwości. Pozwala ona stymulować układ nerwowy, skoncentrować umysł na słuchaniu i poszerzyć zakres słyszanych częstotliwości.

Terapia Tomatisa stanowi doskonałe wsparcie tradycyjnych metod terapeutycznych. Można ją zastosować zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych, u których występują problemy z mową, językiem, komunikacją,  trudności w uczeniu się, problemy emocjonalne i społeczne.