Terapia Integracji Sensorycznej

W przedszkolu prowadzona jest Terapia Integracji Sensorycznej w ramach zajęć indywidualnych. Zajęcia prowadzone są w sali, która jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt.

Istnieje możliwość prowadzenia terapii integracji sensorycznej dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Zmysł dotyku, propriocepcji oraz przedsionkowy rozwijają się i zaczynają funkcjonować już w trakcie życia płodowego i tworzą połączenia w mózgu z innymi zmysłami. W przypadku, kiedy informacje płynące z tych zmysłów docierają do mózgu w nieprawidłowy sposób, zmienione są nasze reakcje na otoczenie.

Zmysł dotyku pomaga nam w badaniu otoczenia oraz tworzeniu schematu ciała.

Zmysł propriocepcji odbiera wrażenia czuciowe z mięśni, ścięgien oraz powierzchni stawowych, mówi nam, w jakim położeniu znajdują się nasze części ciała.

Zmysł przedsionkowy informuje o położeniu głowy w przestrzeni. W połączeniu ze zmysłem wzroku, słuchu oraz węchu/smaku pozwala nam na poruszanie się oraz badanie otoczenia.

Kiedy odbiór bodźców jest nieprawidłowy dziecko jest pobudzone lub wycofane, unika dotyku, źle sypia, jest lękliwe bądź nie odczuwa strachu. W ogólnym obrazie może być niezdarne, często się potyka, wpada na przedmioty, osoby, ma problemy z ubieraniem się, jest niejadkiem, gryzie różne przedmioty, niechętnie myje zęby lub włosy. Terapia Integracji Sensorycznej pomaga w prawidłowym odbiorze, przetwarzaniu oraz kategoryzowaniu informacji płynących ze wszystkich zmysłów.

content-image-pencil-writes-alphabets

W przedszkolu prowadzona jest Terapia Integracji Sensorycznej w ramach zajęć indywidualnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Odbywa się w specjalnie dostosowanej sali, na której znajduje się specjalistyczny sprzęt podwieszany oraz różnego rodzaju pomoce i zabawki do terapii SI.

Terapia jest prowadzona w oparciu o diagnozę Integracji Sensorycznej polegającą na obserwacji swobodnej aktywności dziecka na sali SI , obserwacji klinicznej oraz wywiadzie z rodzicami. Dla części dzieci wykonuje się również Południowo Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej opracowanych przez J. Ayres.

Cele terapii wynikają z przeprowadzonej diagnozy i dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka.

Terapia SI jest niedyrektywną formą pracy, prowadzona jest w formie zabawy, ponieważ nic nie rozwija dziecka tak jak zabawa.