Terapia Karmienia

Istnieje możliwość terapii karmienia dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Jest to terapia dla dzieci z różnymi problemami w jedzeniu, takimi jak wybiórczość pokarmowa, neofobia żywieniowa, AFRID, lub problemy z pobieraniem pokarmów o podłożu np. neurologicznym, strukturalnym, motorycznym.
Dzieci często odczuwają lęk przed jedzeniem, przed próbowaniem nowych produktów. Nie chcą uczestniczyć w posiłkach, siedzieć przy stole. Czy też jedzą wyłącznie z włączoną bajką, przez co nie są świadome tego, że jedzą. Wydaje się, że nie odczuwają głodu. Problemy te mogą mieć różne podłoże np. emocjonalne związane ze złymi doświadczeniami lub sensoryczne. Czasami zaburzenia jedzenia to po prostu nieadekwatne oczekiwania otoczenia np. za duże porcje, ciągłe przekąski, zbyt duża presja otoczenia.

Terapia karmienia ma na celu zniesienie lęku związanego z jedzeniem, który odczuwają dzieci. Poznanie i oswojenie nowych produktów, w taki sposób aby wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Poznawanie nowych produktów, przygotowywanie posiłków może być zabawą, która pozwoli dziecku poczuć się dobrze w sytuacji jedzenia.

content-image-pencil-writes-alphabets