Terapia Ręki

Niewątpliwie przed przystąpieniem do pracy z dzieckiem niezbędna jest obserwacja pod kątem całej kończyny górnej jak i również posiadanych zaburzeń i dysfunkcji całego ciała. Obserwacja pozwoli Nam na wyznaczenie szczegółowych celów do pracy oraz przygotować indywidualny plan terapii.

Istnieje możliwość terapii ręki dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Terapia ręki to działania mające na celu ustalanie przyczyn problemów w obrębie motoryki kończyny górnej (barku, ramienia, łokcia, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców) oraz ich niwelowanie i usprawnianie w celu rozwoju właściwych funkcji ręki. To terapia, stosująca takie ćwiczenia, które umożliwiają nie tylko właściwą sprawność ruchową ręki, ale rozwijają zdolności grafomotoryczne dziecka przydatne w dalszym procesie edukacji – przede wszystkim prawidłowym posługiwaniu się przyborami pisarskimi i sprawnym pisaniu – oraz koordynację wzajemną pomiędzy dłońmi, która niezbędna jest do wykonywania różnych ich funkcji. 

W ramach diagnozy problemów potrzebnej do dobrania odpowiednich oddziaływań terapeutycznych obserwuje się całe ciało dziecka – ocenia kontrolę posturalną, napięcie mięśniowe, zakres ruchu w poszczególnych stawach i siłę mięśni. Poszczególne ćwiczenia i terapia dobrane są do funkcjonowania fizycznego i intelektualnego rozwoju dziecka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego zainteresowania tak, aby wzbudzić w nim wewnętrzną motywację i ciekawość, tym samym sprawiając że terapia staje się nie tylko pracą, ale i przyjemnością.

Celami, które chcemy osiągnąć w terapii ręki są:

Jeśli Twoje dziecko: