Menu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

wyjatkowa kraina WWRW naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka. Przyjmujemy na WWR dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Z zajęć WWR mogą korzystać także dzieci spoza naszego przedszkola.

Wczesne Wspomagania Rozwoju to kompleksowe działania zespołu specjalistów z różnych dziedzin nauki: psychologii, pedagogiki, fizjoterapii czy logopedii mające na celu wyrównanie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. Wszystkie dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są tymi działaniami. Jako, że zajęcia WWR mają zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, z dziećmi pracuje nasz zespół specjalistów:

  • oligofrenopedagog
  • surdopedagog
  • tyflopedagog
  • psycholog
  • nerologopeda
  • fizjoterapeuta
  • terapeuta Integracji Sensorycznej

 

Dzieci uczęszczają na zajęcia indywidualne oraz grupowe. Podczas zajęć indywidualnych specjaliści opracowują odpowiednie programy działania dostosowane do potrzeb każdego z dzieci, mające na celu m. in.: rozwijanie funkcji poznawczych, społecznych, wspomaganie rozwoju mowy i funkcji komunikacyjnych czy wspieranie rozwoju motorycznego i emocjonalnego dziecka. Zajęcia grupowe mają przede wszystkim umożliwić dzieciom rozwój społeczny i mają charakter socjoterapii.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w specjalnie przygotowanych do tego celu salach, wyposażonych w odpowiednie pomoce i sprzęt. Nasi terapeuci dokładają wszelkich starań, aby dzieci czuły się na zajęciach dobrze i bezpiecznie.