Wczesne Wspomaganie Rozwoju

W zajęciach mogą brać udział także dzieci spoza naszego przedszkola. Terapia w ramach WWR jest nieodpłatna!

Z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju mogą korzystać dzieci od chwili urodzenia do czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej. Zajęcia realizowane są na podstawie opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W zależności od potrzeb dziecko może być objęte terapią:

content-image-pencil-writes-alphabets

Zespół terapeutów dla każdego dziecka tworzy indywidualny program terapii w oparciu o wyniki przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Dzieci korzystają z zajęć indywidualnych oraz grupowych.