Neuroflow – ATS

W przedszkolu istnieje możliwość, aby przeprowadzić diagnozę w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego przez certyfikowanych terapeutów Neuroflow ATS®.

Istnieje możliwość terapii Neuroflow ATS® dla dziecka w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder – APD, CAPD)

to termin stosowany dla określenia zespołu objawów wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania wyższych funkcji słuchowych. Wynikają  z zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu (słuch fizjologiczny w normie). Jest to zagadnienie stosunkowo nowe ale coraz częściej rodzice i nauczyciele zwracają uwagę, że przybywa dzieci, które nie reagują na kierowane do nich słowa „jakby nie słyszały, nie rozumiały co się do nich mówi”.

Diagnozę w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego przeprowadza certyfikowany provider Neuroflow® ATS, można ją wykonać już u 5-letnich dzieci (dzieci od czwartego roku życia mogą zostać zbadane pod kątem ryzyka zaburzeń APD), dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych. Ocena wyższych funkcji słuchowych poprzedzona jest szczegółowym wywiadem (pytania dotyczą rozwoju dziecka, aktualnych problemów zdrowotnych, trudności w uczeniu się, komunikacji), oceną czułości słuchu (badanie słuchu). Następnie diagnosta przeprowadza badanie za pomocą znormalizowanych testów, w zależności od wieku badanej osoby test składa się z 3 do 8 zadań. Po badaniu terapeuta sporządza szczegółowy raport w którym zawarte są informacje na temat nieprawidłowości oraz zalecenia.

content-image-pencil-writes-alphabets

Na podstawie diagnozy Neuroflow opracowywany jest indywidualny trening słuchowy. Trening Neuroflow jest treningiem aktywnym, co oznacza, że wymaga od dziecka koncentracji uwagi i świadomego wykonywania stawianych przed nim zadań. Terapia ma charakter adaptacyjny – poziom trudności dostosowany jest do możliwości dziecka – i wraz z osiąganiem postępów – stopniowo wzrasta. Dzięki temu, oraz plastyczności ludzkiego mózgu, możliwe jest szybkie uzyskanie pozytywnych efektów i poprawy funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i domowym (poprawa koncentracji uwagi, rozumienia mowy w szumie,

Trening Neuroflow® składa się z kilku etapów – po ukończeniu każdego należy wykonać diagnozę kontrolną. Jest o ważne ze względu na ocenę efektywności terapii oraz zaplanowanie kolejnego etapu terapii.